X
تبلیغات
آموزش پاور پوینت مرند

آموزش پاور پوینت مرند

دانلود نمونه سوال پاورhttp://e-kids.pmcblog.com/post/41/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%20%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%20%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA%202007.htmبرچسب‌ها: پاورپوینت, دانلود کتاب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم بهمن 1391ساعت 0:35  توسط رضا  | 

دانلود کتاب آموزش powerpoint پاورپوینت ۲۰۰۷ در هشت فصل


http://www.ghabooli.com/4394/


نام کتاب : آموزش پاورپوینت ۲۰۰۷ در هشت فصل

نویسنده : حسام الدین حاجیلو

ناشر :  قبولی

زبان کتاب:  پارسی          

تعداد صفحه :  ۱۶۲

قالب کتاب : PDF

حجم فایل :  ۱۱,۵۰۰ Kb

آموزش پاورپوینت ۲۰۰۷ :  این فایل آموزشی در سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸ برای دانش آموزان سال دوم کاردانش رشته کامپیوتر و بر اساس استاندارد رایانه کار مقدماتی (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) تهیه و تولید شده است و در سیستم آموزشی فنی و حرفه ای دارای مشخصات زیر است :

شماره استاندارد (سازمان فنی و حـرفه ای کشـور) :
۴/۱/۲۴/۴۲-۳

شماره استاندارد (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) :
۱/۱/۱۵-ف،هـ

در طول تدریس واحد پاورپوینت به دانش آموزان در سال گذشته از این مجموعه استفاده شده است که نتیجه بسیار مطلوبی بدست آمد بنابراین دوستان فرهنگی شاغل در هنرستانها و موسسات آموزشی آزاد می توانند از این مجموعه برای سیستم آموزشی خود بهره گیرندبرچسب‌ها: پاورپوینت, دانلود کتاب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم بهمن 1391ساعت 0:34  توسط رضا  | 

پاورپوینت 6

1-کدامیک از گزینه های زیردر مورد روشهای ایجاد یک برنامه نمایشی درست می باشد؟

الف)در روشFrom Autocontent Wizard برنامه با طرح سوالاتی برای کاربر یک فایل نمایشی ایجاد می کند.

ب)روشFrom Design Template برای ایجاد برنامه نمایشی خالی با استفاده از تنظیمات پیش فرض بکار می رود.

ج)روشBlank Presntation برای ایجاد برنامه نمایشی با استفاده از الگوی از پیش آماده بکار می رود.

د)همه موارد صحیح می باشد.

 

2-هنگام ایجاد برنامه نمایشی با استفاده از Autocontent Wizard با استفاده از کدام روش معمولا برنامه جهت پخش از پروژکتور یا مانیتور تهیه می شود؟

الف)On-Screen Presentation                      ب)Web Presentation

ج)Color Overheads                                    د)Black & White Overhead

 

3-فایلهای Power Point   با چه پسوندی ذخیره می شود؟

الف)PPA                                                    ب)POT

ج)PPT                                                        د)PPS

 

4-منظور از Template  چیست؟

الف)ایجاد اسلاید رنگی                                     ب)ایجاد اسلاید الگویی

ج)ایجاد اسلاید خالی                                         د)باز کردن اسلاید

 

5-ارایهً کار به صورت فایل الگو چگونه ذخیره می شود؟

الف)Fils\Save As\*.Ppa                              ب)File\Save As\*.Pot 

ج)File\Save As\*.Ppt                                   د)File\Save As\*.Pps

 

6-گزینهً Underline در کادر Effects در بخش Fonts چه عملی انجام می دهد؟

الف)نوشتار را به صورت تو خالی در می آورد.

ب)در زیر نوشته خط می کشد.

ج)نوشته را سایه دار می کند.

د)متن را به صورت توان می نویسد.

 

7- در پنجزهFont در قسمت تخصیصEffect کاربردOffset چیست؟

الف)جهت تعیین فاصله متن نوشته شده در تراز بالا یا پایین از تراز نرمال مورد استفاده قرار می گیرد.

ب)جهت برجسته نمودن نوشته ها مورد استفاده قرار می گیرد.

ج)جهت تو خالی نمودن نوشته ها مورد استفاده قرار می گیرد.

د)جهت مخفی نمودن نوشته ها مورد استفاده قرار می گیرد.

 

8-گزینهًShadow در کادر Effects در بخش Font  چه عملی انجام می دهد؟

الف)نوشته را سایه دار می کند.                           ب)متن را به صورت توان می نویسد.

ج)نوشته را به صورت تو خالی در می آورد.           د)در زیر نوشته خط می کشد.

 

9-در پنجره Font تیک دار کردن گزینهً Default For New Object باعث می شود.......

الف)تنظیمات انجام شده در این پنجره فقط برای این موضوع پیش فرض می باشد.

ب)تنظیمات انجام شده در این پنجره برای موضوعات بعدی پیش فرض می باشد.

ج)میتوان تنظیمات انجام شده در این پنجره رابرای استفاده های بعدی ذخیره نمود.

د)میتوان از تنظیمات پیش فرض مجموعهOffice استفاده نمود.

 

10-برای درج تصاویر آماده مجموعهOfficeمی توان از گزینه ...................استفاده نمود.

الف)Image                                                  ب)Picture

ج)Clip Art                                                  د)هر سه گزینه صحیح می باشد.

 

11-روش نمایش Normal    دارای چه ناحیه ای نمیباشد؟

الفSlide(                                          ب)Notes

ج)Slide Show                                   د)Out Line

 

12-در روش نمایشNormal کدام ناحیه امکان عمل ویرایش – حذف و ..... بر روی محتوای اسلاید را به ما میدهد؟

الف) Slide                                                   ب)Notes

ج)Slid Show                                                د)Out Line

 

13-در کدام روش نمایش Slidها به صورت یکجا نمایش داده شده و میتوان  ترتیب اسلایدها را عوض نمود؟

الف)Note Page                                             ب)Slide Show

ج)Slide Sorter                                              د)Normal

 

14-کدام روش نمایش معمولا جهت اضافه نمودن یادداشتها ی متنی یا صوتی به اسلا یدها مورد استفاده قرار میگیرد؟

الف)notepaye                ب)slideshow           ج)slidesorter           د)normal  

 

15-درپاورپوینت برای نما یش برنامه نمایشی که طراحی کرده اید کلید بهره می جوییم؟

الف)کلیدf4             ب)کلیدf6                   ج)کلیدf5                 د)f7

 

16)برای نمایش اسلاید دلخواه در نمای slidedhow از منوی باز شده کدام گزینه به کار می رود؟

الف)next                 ب)previous                        ج)go             د)endshow

 

17-در نمایش اسلایدها به صورت slideshow ازمنوی  باز شده کدام گزینه میتواناشاره گر ماوس را عوض نمود؟

الف)pointeroption               ب)previous

ج)Go                                  د)چنین امری در Power Point امکان پذیر نیست.

 

18-در نمایش اسلایدها به صورتSlide Show از منوی باز شده با استفاده از کدام گزینه میتوان قرار ملاقاتهای  ثبت شده را نمایش داد؟

الف)Pointer Option                                       ب)Previous

ج)Meeting Minder                                        د)Speaker Notes

 

19-برای پایان دادن به نمایش اسلایدها کدام کلید را باید فشار داد؟

الف)Space Bar                                             ب)End

ج)Esc                                                           د)Back Space

 

20-برای نمایش اسلاید بعدی در حالت نمایش اسلایدها از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

الف)Space Bar                                             ب)Enter

ج)Back Space                                              د)گزینه های الف و ب صحیح می باشد.

 

21-برای نمایش اسلاید  قبلی در حالت نمایش اسلایدها از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

الف)Space Bar                                              ب)End

ج)Home                                                        د)Back Space

 

22-برای حذف یک اسلاید .........

الف)از منویEdit دستورDelete Slide را انتخاب می کنیم.

ب)در نمایSlide Sorter اسلاید را انتخاب کرده و کلید Delete را می زنیم.

ج)انتخاب اسلاید مورد نظر در حالت Normal و از ناحیهSlides و زدن کلیدDelete

د)هر سه مورد صحیح می باشند.

 

23-افزودن یک اسلاید جدید در Power Point توسط کدام کلید ترکیبی انجام می گردد؟

الف)Ctrl+M                                          ب)Ctrl+N

ج)Ctrl+S                                              د)هیچکدام

 

24-چگونه می توان پس از ورود به محیط نرم افزار،طرح یکی از اسلایدها را عوض کرد؟

الف)Format\Slide Sorter                       ب)Format\Slide Layout

ج)Format\Alignment                            د)Format\Color Scheme

 

25-برای کپی گرفتن از یک اسلاید از کدام گزینه باید استفاده کرد؟

الف)Slide Show\Set Up Show              

ب) Insert\Duplicat Slid

ج)Insert\Slide Show\Duplicate Slide

د)Insert\Object

 

26-جهت درج نمودار در اسلاید کدام روش زیر صحیح نمیباشد؟

الف)انتخاب گزینه Microsoft Graph Chart از منوی Insert و از داخل گزینهObject

ب)کلیک بر روی کلید Insert Chart از نوار ابزارDrawing

ج)اتنخاب Slide Layout و انتخاب یکی از آنها که شامل نمودار می باشد

د)انتخاب گزینه Chart از منویInsert

 

27-برای ایجاد نمودار سازمانی در اسلاید چه روشی وجود دارد؟

الف)Commentدر منویInsert

ب)Organization Chart در منوی Insertدر داخل                                     Picture

ج)گزینه Chart در منوی  Insert

د)موردهای ب و ج هر دو صحیح هستند.

 

28-با استفاده از Diagram Gallery می توان:

الف)از اشکال پیش فرضPower Point استفاده نمود.

ب)نوع و شکل نمودار سازمانی را معین نمود.

ج)از فایلهای متحرک و موجود در Power Point استفاده کرد.

د)نوع نمودارهای آماری را برای درج در اسلاید تعیین نمود.

 

29-جهت درج جدول در اسلاید کدام روش زیر صحیح می باشد؟

الف)کلیک بر روی کلیدInser Table از نوار ابزار Standard

ب)انتخابSlide Layout و انتخاب یکی از آنها که شامل جدول می باشد.

ج)انتخاب گزینه Table از منویInsert

د)هر سه گزینه صحیح می باشد.

 

30-هنگام تر سیم اشکال گوناگون با نگهداشتن کدام کلید تقارن موجود در شکل حفظ خواهد شد؟

الف)Ctrl                                          ب)Shift

ج)Alt                                              د)Space

 

31-هنگام ترسیم اشکال گوناگون با نگهداشتن کدام کلید محل شروع درگ کردن مرکز شکل خواهد بود؟

الف)Ctrl                                         ب)Shift

ج)Alt                                             د)Space

 

32-جهت ایجاد خطوط ارتباطی بین اشکال از کدام گزینه موجود در Auto Shape استفاده می کنیم؟

الف)Line                                       ب)Cinnectors

ج)Basic Shape                              د)Block Arrows

 

33-کدامیک از گزینه های زیر صحیح نمی باشد؟

الف)گزینه Group جهت ترکیب اشکال و ادغام رنگ آنها مورد استفاده قرار می گیرد.

ب)گزینه Ungroup جهت تفکیک اشکال ادغام شده مورد استفاده قرار می گیرد.

ج)گزینه Regroup عکس عمل Group را انجام می دهد.

د)در صورت ادغام چند شکل با انتخاب یکی از آنها و زدن کلید Del همه آنها حذف خواهند شد.

 

34-برای نور پردازی و چرخاندن شکل سه بعدی رسم شده از نوار ابزار Drawing از ابزار ........... استفاده می شود؟

الف)Shadow                                   ب)3-D

ج)Insert Word Art                          د)Fill Color

 

35-Text Box به معنی ترسیم به چه شکلی می باشد؟

الف)اشکال خودکار                             ب)کادر توضیحی

ج)کادر متن                                       د)اشکال هندسی

 

36-برای استفاده از خط کش(Ruler) از کدام منو باید استفاده کرد؟

الف)View                                       ب)Edit

ج)Tools                                         د)Window

 

37-در صورت انجام عمل Edit Point بر روی یک خط رسم شده و راست کلیک بر روی آن در نوار باز شده انتخاب کدام گزینه باعث میشود اگر بین دو نقطه پاره خط ،خط منحنی باشد آن را به خط راست تبدیل می نماید؟

الف)Add Point                              ب)Line Style

ج)Straight Segment                      د)Curved Segment

 

38-در صروت انجام عمل Edit Point بر روی یک خط رسم شده و راست کلیک بر روی آن در نوار باز شده انتخاب کدام گزینه باعث می شود اگر بین دو نقطه پاره خط

خط راست باشد آن را به خط منحنی تبدیل می ناید؟         

الف)Add Point                           ب)Line Style

ج)Straight Segment                   د)Curved Segment

 

39-در صورت انجام عمل Edit Point بر روی یک خط رسم شده و راست کلیک بر روی آن در نوار باز شده  انتخاب کدام گزینه می توان نقاطی را بر روی پاره خط اضافه کرده و آن را به پاره خطهای مختلف تقسیم کرد؟

الف)Add Point                           ب)Line Style

ج)Straight Segment                   د)

  Curved Segment

40-خطوط شبکه ای راهنما(Grid And Guides) از کدام منو قابل دسترسی هستند؟

الف)View                                  ب)Edit

ج)Tools                                     د)Window

 

41-کدام گزینه درمورد خطوط شبکه ای راهنما (Grid And Guides)صحیح نمی باشد؟

الف)با استفاده از گزینه Spacing میتوان فاصله خطوط شبکه را تعیین نمود.

ب)خطوط شبکه ای توسط ماوس قابل جابجایی نیستند.

ج)انتخاب گزینه Display Grid On Screen باعث نمایش خطوط شبکه ای بر روی صفحه می شود.

د)انتخاب گزینه Snap Object To Grid باعث می شود موضوعات بر روی خطوط شبکه جابجا نشوند.

 

42-برای درج نمودار از فایل Excel د رPower Point با ارتباط پویا بین اطلاعات و نمودار از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف)Drag & Drop                         ب)Copy و سپسPaste Special

ج)Copy و سپس Paste                      د)هر سه مورد صحیح می باشد.

 

43-مخفی و ظاهر نمودن اسلایدها از منوی........... صورت می گیرد.

الف)View                                     ب)Format

ج)Slide Show                               د)Window

 

44-از گزینه Slide Transition در کدام یک از موارد زیر استفاده می شود؟

الف)عمل صدا گذاری اسلاید

ب)عمل متحرک سازی اسلایدها

ج)جهت مرتب سازی اسلایدها

د)تعریف جلوه های ویژه،صدا گذاری و نحوه نمایش اسلایدها

45-برای تنظیم نمایش اتوماتیک اسلایدها بدون استفاده از صفحه کلید و ماوس از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف)Slide Transition                     ب)View Show

ج)Animation Preview                  د)Custom Show

 

46-با استفاده از کدام مورد در قسمتSlide Transition میتوان سرعت نمایش جلوه های نمایشی را تعیین نمود؟

الف)Slide Option                          ب)Slide Setup

ج)Modify Transition                   د)Advance Slide

 

47-با استفاده از کدام مورد در قسمت Slide Transition می توان تعیین نمود که جلوه های نمایشی به طور اتوماتیک انجام شوند یا با کلیک ماوس؟

الف)Slide Option                          ب)Slide Setup

ج)Modify Transition                    د)Advance Slide

 

48-در پنجره Set Up Show با انتخاب کدام گزینه نمایش اسلایدها به صورت تمام صفحه نبوده و در داخل پنجره خود Power Point دیده می شوند؟

الف)Presented By A Speaker         ب)Browsed By An Individual

ج)Brows At A Kiosk                     د)چنین عملی ممکن نیست.

 

49-در پنجره Set Up Show با انتخاب کردن Brows At A Kiosk کدام گزینه بطور اتوماتیکم انتخاب می شود؟

الف)Loop Continuously Until’ESC’   ب)Show Without Narration

ج)Show Without Animation               د)Show Scrollbar

 

50-در کدام قسمت از Set Up Show می توان تعیین محدوده نمود تا تعداد خاصی از Slideهای موجود به نمایش در آیند؟

الف)Show Type                             ب)Show Slide

ج)Advance Slide                           د)Show Option

 


برچسب‌ها: پاورپوینت
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم بهمن 1391ساعت 0:31  توسط رضا  | 

سوالات پاورپوینت 5

نام فايلهاي پيش فرض در Power Point  چيست؟

Document
Paint
Book
Presentation

پسوند فايل تصويري و صوتي كه مي توان در Power-point داخل كرد :

mpg. و mp3 .
avi. و wav.
mid . و wav.
avi. و mp3 .

از دكمه ........... از نوار ابزار Picture براي برگرداندن تصوير به حالت اوليه استفاده ميشود.

Crop
Reset
Cut
Reset Picture

براي فعال كردن نموي File از كدام گزينه استفاده ميشود؟

Alt+F
Standard
F3
F1

كليد ميانبر ايجاد اسلايد جديد در فايل جاري ؟؟

Ctrl+N
Ctrl+M
Ctrl+V
F5

براي تنظيم نمايش اسلايد ها بطور خودكار از كدام گزينه استفاده مي شود ؟
Slide Show
Slide Transition
Custom animation
Action

ايجاد اسلايد با استفاده از الگوها يعني:Auto Content Wizard
Template
Blank Presentation
Open an Existing Presentation

كليد ميان بر براي نمايش اسلايد : Ctrl+S
Ctrl+F5
F5
Alt+F5

سرعت نمايش بين اسلايدها را مي توان در ........ تنظيم نمود . Custom animation
Normal view
slide transition
Effect

چگونه مي توان در يك سري اسلايدهاي از پيش تهيه شده چند اسلايد را براي نمايش انتخاب كرد ؟
استفاده از Custom Show
استفاه از Expand Slide
استفاده از hide slide
الف و ج

كدام گزينه نادرست است؟
Standard از ابزارهاي اصلي برنامه است
Formatting نوار ابزار قالب بندي است
نوار ابزار ها شامل دكمه هاي عملياتي هستند
نوار Standard شامل دكمه هاي ترسيمي است

كاربرد برنامه Power Point97 در چه زمينه اي است؟
طراحي تصاوير گرافيكي
طراحي برنامه هاي نمايشي
طراحي و مونتاژ فيلم
طراحي انيميشن

در كدام نماي زير مي توان اقدام به رسم شكل نمود ؟
Slide Show
Slide view
Out line
همه ي موارد

براي رسم نمودارهاي سازماني از كدام Layout استفاده مي شود ؟
Chart
Organization chart
Table
الف و ب

براي حذف يك تصوير از كدام گزينه استفاده ميشود؟
كليد Delete
Crop
Reset
Cut

دكمه ي Promote و Demote در نماي Outline :براي ترفيع و تنزل سطح
براي تنزل و ترفيع سطح
باعث آشكار و پنهان شدن سطوح مي شود
كليه ي فرمتهاي نوشتاري را يكسان مي سازد

براي شماره گذاري اسلايدها از چه گزينه اي استفاده مي شود ؟
Slide number
Header & Footer
الف وب
Guides

جهت كپي كردن همراه با Drag كردن كافي است چه دكمه اي را نگه داريد؟
Alt
Ctrl
Shift
نياز به نگه داشتن دكمه اي نيست

در پنجره ي Setup show در قسمت Show type كدام حالت نمايش اسلايدها را تنظيم مي كند ؟
اسلايدها توسط گوينده يا بدون راوي اجرا گردند
اسلايدها با تصوير متحرك يا بدون تصوير متحرك اجرا شود
اسلايدها بطور پيوسته اجرا شوند و با زدن كليد Esc به پنجره ي Power-point برگرديم
هرسه مورد

براي تغيير بزرگنمايي اسلايد از كدام گزينه استفاده ميشود؟
منوي View گزينه Ruler
منوي View گزينه Master
منوي View گزينه Slide Sorter

منوي View گزينه Zoom

http://bsoftware.blogfa.com/post-15.aspxبرچسب‌ها: پاورپوینت
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم بهمن 1391ساعت 0:28  توسط رضا  | 

سوالات پاورپوینت 6آموزشگاه کامپیوتر رهرو


ساخت PDF چاپ ارسال به دوست

1 – يراي اجراء POWER POINT  چگونه بايد عمل كرد ؟

 الف) از منوي Start گزينه Programs و سپس گزينه POWER POINT  را بايد انتخاب كرد .

 ب) از منوي Start گزينه WORD و سپس گزينه POWER POINT را بايد انتخاب كرد .

 ج) از منوي Start گزينه EXCEL و سپس گزينه POWER POINT را بايد انتخاب كرد .

 د) هيچكدام

2 – كاربرد برنامه POWER POINT چيست ؟

 الف) يك برنامه خوب براي رسم نمودار هااست .

 ب) يك برنامه براي ايجاد برنامه هاي كنفرانس و نمايش است .

 ج) يك برنامه براي تايپ نامه ها است .

 د) يك برنامه براي كشيدن اشكال گرافيكي است .

3 – اگر در شروع كار گزينه Design template  را كليك كنيم …

 الف) صفحه اصلي با كمك الگوي برنامه هاي پيشرفته ايجاد مي شود .

 ب) صفحه اصلي بدون كمك الگوي برنامه هاي پيشرفته ايجاد مي شود .

 ج) صفحه اصلي باز نمي شود ولي الگو ها بر قرار مي شوند .

 د) صفحه اصلي به كمك الگوهاي موجود ايجاد وباز مي گردد .

4 – با گزينه New  يك … ايجاد مي شود .

 الف) برنامه ارائه جديد                                 ب) فايل تصويري جديد

 ج) نمودار جديد آماري جديد                               د) نمودار سازماني جديد

5 – براي ذخيره يك برنامه ارائه جديد با كدام گزينه به برنامه نام جديد مي توان داد ؟

 الف) با گزينه SAVE براي اولين ذخيره سازي

 ب) با گزينه SAVE AS

 ج) هر دو گزينه الف و ب درست است .

 د) هيچكدام

6 – براي چاپ اسلايدهاي نماييش گزينه … مناسب است .

 الف) پيرينت در منوي فايل                          ب) نماد تصويري    پيرينت در نوار ابزار

 ج) هر دوگزينه الف و ب درست است .               د) هيچكدام

7 – دستور Page – Set up  بطور كلي كدام عمل را انجام مي دهد ؟

 الف) جهت تنظيم اندازه اسلايد ها و كاغذ مورد نظر است .

 ب) جهت تنظيم صفحه از نظر طول و عرض و تعداد اسلايد ها است .

 ج) براي تنظيم ابعاد متن و تصاوير روي اسلايد ها است .

 د) گزينه الف و ب صحيح است .

8 – نماد تصويري Autocorrect  براي … مناسب است .

 الف) اندازه وابعاد نمودارها                           ب) اندازه وابعاد تصاوير

 ج) تصحيح يك متن ازقبل تايپ شده                      د) همه موارد

9 – كدام گزينه كلمات را سايه دار مي كند .

 الف) نماد تصويري Correct                         ب) نماد تصويري  Autotext

 ج) نماد تصويري Drawing                         د) نمادتصويري S hadow

10 – كدام گزينه براي تغيير اندازه حروف مناسب است ؟

 الف) از منوي فايل گزينه P rint                       ب) از منوي تصويري     Size 

 ج) از منوي تصويري Font                             د) ازمنوي تصويري C   hart        

11 – نماد تصويري Copy  چه كاربردي دارد ؟

 الف) يك شئي انتخاب شده را در حافظه نگهداري مي كند .

 ب) يك شئي انتخاب شده را حذف مي كند .

 ج) يك شئي در حافظه را به محل مورد نظر مي چسباند .

 د) هيچكدام

12 – نماد تصويري Paste  چه كاربردي دارد ؟

 الف) يك شئي را در حافظه كپي مي كند .

 ب) يك شئي در حافظه را در محل جاري كپي مي كند .

 ج) يك شئي موجود روي اسلايد را حذف مي كند .

 د) هيچكدام

13 – انتخاب گزينه Piccture  از منوي Insert  چه عملي انجام مي دهد ؟

 الف) براي درج فايل متني مناسب است .

 ب) براي درج يك فايل صدا مناسب است .

 ج) براي درج يك تصوير مناسب است .

 د) براي نگهداري تصوير مناسب است .

14 – براي حذف اسلايد جاري كدام روش مناسب است ؟

 الف) از منوي Edit گزينه Delete Slide  را انتخاب كنيم .

 ب) از منوي Edit گزينه Copy را انتخاب كنيم .

 ج) از منوي Edit گزينه Paste را انتخاب كنيم .

 د) همه موارد بالا

15 – براي ورود اطلاعات جهت اصلاح نمودار بايد … .

 الف) آن را حذف و دوباره ايجاد كرد .

 ب) ازنرم افزار اكسل كمك گرفت .

 ج) دوبار روي آن كليك كرده تا جدول مربوطه باز شود .

 د) هيچ كدام

16 – جدول Datasheet  چه كاربردي دارد ؟

 الف) براي تنظيم اعداد جهت رسم نمودار است .

 ب) براي تعداد ستون هاي نمودار بكار مي رود .

 ج) براي تغيير شكل نمودار بكار مي رود .

 د) گزينه الف و ب صحيح است .

17 – انتخاب گزينه Movies and Sound  در منوي Insert  … .

 الف) رنگ فيلم را عوض مي كند .

 ب) درج يك فيلم ازCD  را منجر مي شود .

 ج) درج يك صوت از CD را منجر مي شود .

 د) گزينه هاي ب و ج درست است .

18 – اگر روي متن دوبار كليك كنيم مي توانيم … .

 الف) اندازه آنرا تغيير دهيم.                             ب) رنگ آنرا تغيير دهيم.

 ج) متن را ويرايش كنيم .                                     د) متن حذف مي شود .

19 – روش انتقال متن چيست ؟

 الف) متن را دوبار كليك كنيم و آنرا منتقل كنيم .

 ب) متن را يك بار كليك كنيم و آنرا منتقل كنيم .

 ج) متن را دو بار كليك كنيم و آنرا حذف و دوبار ايجاد كنيم .

 د) مي توان بدون كليك كردن متن را منتقل كنيم .

20 – اگر متن را يك بار كليك كنيم هشت كانال در اطراف متن روشن مي شود بوسيله آنها

مي توان … .

 الف) متن را عوض كرد .                            ب) متن را حذف كرد .

 ج) كادر متن را تغيير اندازه داده                         د) رنگ متن را تغيير داد .

21 – گزينه Font size  در پنجره Font  چه عملي انجام مي دهد ؟

 الف) رنگ متن را تغيير مي دهد .                   ب) درشت بودن متن را مشخص مي كند .

 ج) ريز بودن متن را مشخص مي كند .              د) اندازه متن را مشخص مي كند .

22 – گزينه Italic  در پنجره Font چه عملي انجام مي دهد ؟

 الف) اندازه متن را تغيير مي دهد .                  ب) باعث مي شود متن كج نوشته شود .

 ج) زير متن خط مي كشد .                              د) متن را درشت مي كند .

23 – گزينه Underline  در پنجره Font به چه معناست ؟

 الف) متن را درشت تر مي كند .                   ب) زير متن خط مي كشد .

 ج) باعث مي شود متن كج نوشته شود .            د) اندازه متن را عوض مي كند .

24 – در پنجره Font گزينه Shadow  چه عملي انجام مي دهد ؟

 الف) متن را توپر مي كند .                            ب) متن را سايه دار مي كند .

 ج) زير متن خط مي كشد .                            د) رنگ متن را عوض مي كند


http://www.rahroedu.com/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=48&Itemid=53


برچسب‌ها: پاورپوینت
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم بهمن 1391ساعت 0:26  توسط رضا  | 

ونه سوالات پاورپوینت

-  برای درج یک تصویر در  اسلاید از چه گزینه ای استفاده می کنیم؟

 الف) گزینه Picture از سر برگ Design            ب  ) گزینه Chart از سر برگ View

ج  ) گزینه Picture از سر برگ                  Insert د  ) همه موارد

2-  برای اضافه کردن Shape های مختلف به یک اسلاید از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟

 الف) Drawing از سر برگ Insert             ب  ) Drawing از سر برگ View

ج  ) Drawing از سر برگ Home              د   ) Picture از سر برگ  Home

3-  برای ساختن اسلاید جدید از چه گزینه ای استفاده می شود؟

 الف) سر برگ Insert گزینه NewSlide            ب  ) سر برگ View  گزینه Slide

ج ) سر برگ Home گزینه NewSlide              د  ) همه موارد

4-  برای تغیر اندازه اسلاید از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟

 الف) سر برگ Design گروه Page Setup        ب  ) سر برگ Home گروه Page Setup

ج  ) سر برگ Insert  گروه Size                     د   ) سر برگ Slide Show گروه Page Setup

5-  برای تغیر جهت نوشته در یک اسلاید از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟

 الف) گزینه Text Direction از سر برگ Home          ب  ) گزینه Align Text از سر برگ Home

ج  ) گزینه Text Direction از سر برگ Insert            د   ) گزینه port vate از سر برگ Home

6 -نرم افزار power point 2007  جزء کدام یک از نرم افزارهای زیر می       باشد؟

الف- کاربردی             ب- سیستمی            ج- متنی               د- آماری

7-فایلهای ایجاد شده در محیط power point 2007 را چه می نامند؟

الف- presentation             ب- book                     ج- document               د- chart

8-برای درج پیوند از کدام دستور زبانه ی insert استفاده می شود؟

الف- hyper link             ب- smart art             ج- word art             د- chart

9-برای اضافه کردن یادداشت متنی به اسلایدها از کدام گزینه سربرگ insert استفاده می شود؟

الف- header & footer            ب- date & time           ج- picture                د- text  box

10-با استفاده از گزینه from   current   slide  اجرای برنامه نمایشی از کدام اسلاید انجام می شود؟

الف- اسلاید اول              ب- اسلاید جاری            ج- اسلاید آخر        د- اسلاید میانی                  

 11-برنامه power point 2007  پس از نصب در کدام گروه از برنامه ها ی دکمه start قرار می گیرد؟

الف- system  tools          ب- all  programs             ج- accessories           د- enter tainment

12-به هر فایل تولیدی در power point یک ..... گویند که با پسوند ....... ذخیره می شود؟

الف- docx - document               ب- pptx – presentation        ج- pot – slide        د- xls – spread sheet

13-در محیط power point 2007 به جای منو ، مجموع دستورات تحت چه عنوانی قرار گرفته است؟

الف- زبانه        ب- نوار دسترسی سریع              ج- ریبون                  د- نوار وضعیت

14-جهت تغییر رنگ پس زمینه اسلاید از کدام گزینه سربرگ data استفاده می شود؟

الف- colors          ب- color  fill      ج- font  effect          د- background   style

15-از طریق کدام دستور تعداد تکرار صوت مشخص می شود؟

الف- start             ب- delay            ج- speed                 د- repeat

16 – از طریق کدام گزینه  می توان یک کلید عملیاتی ساخت ؟

الف – سربرگ  Insert  ، گروه Illustration  ، دکمه Shapes   ، گزینه Action Buttons

 ب – سربرگ  Insert   ، گروه Illustration   ، دکمه  smart Art   ، گزینه Action Buttons

ج – سربرگ  Insert    ، گروه  Text   ، دکمه  Word Art         د – هیچکدام

17 – برای اضافه کردن جلوه های متحرک به اسلاید کدام گزینه زیر بکار می رود ؟

الف – سربرگ Slid Show  ، گروه setup   ، دکمه setup slid Show

 ب – سربرگ Animations   ، گروه Animation  ، دکمه  Custom Animation

ج – سربرگ slid Show  ، گروه Start Slid Show  ، دکمه Custom Slid Show       د – گزینه الف و ج

18– برای اضافه کردن یک تصویر به یک اسلاید از کدام سربرگ باید اقدام کرد ؟

الف – سربرگHome        ب – سربرگ  Insert     ج – سربرگ View    د – سربرگ  Animations

 19- به هر فایل تولیدی درPowerpoint یک........... گویندکه با پسوند............ ذخیره می شود؟

 الف)Doc-document       √ب)Pptx-presentation         ج)pxt-slide             د)xls-spreadsheet

 20- برای درج پیوند از کدام دستورزبانه ی insert استفاده می شود؟

 √الف)Hyper link           ب)smart Art             ج)wordArt                 د)chart

 21- برای درج دکمه عملیاتی از کدام گزینۀزبانۀinsert استفاده می شود؟

 الف)picture                √ب)shapes               ج)smart Art             د)Action

- برای اینکه اجرای صوت تا پایان اسلایدها ادامه داشته باشد کدام گزینه را باید انتخاب کرد؟

 الف)Automatically        ب)clicked              √ج)play Across slides          د)play sound

 23- با استفاده از گزینه From current slide اجرای برنامه نمایشی از کدام اسلاید انجام می شود؟

 الف)اسلاید اول                ب)اسلاید میانی            ج)اسلاید آخر                    √د)اسلاید جاری

  24 – پسوند فایلهای نمایشی ...... می باشد ؟

الف) TPX                               ب) PTPX                                 ج) PPT                                     د) PPTX

25 – کدام گزینه زیر معادل Slide show می باشد ؟

الف) F4                                 ب) F5                                     ج) F6                                      د) F7

26 – در کدام سربرگ شما می توانید صدا و تصویر را روی اسلاید ها قرار دهید ؟

الف) Insert                            ب) home                               ج) Design                                  د) Animations

27 – برای تغییر الگوی پس زمینه اسلاید ها Background Styles را از کدام سر برگ انتخاب می کنیم ؟

الف) home                         ب) Insert                                      ج) Design                          د) Slide show

28-     فایلهای ایجاد شده در power point را چه می نامند ؟

الف) document              ب) book              ج) chart                   √ د) presentation

29-     پسوند فایلهای نمایشی ................... می باشد.

الف) ppt                  ب) ptx                      √ ج) pptx                    د) ppxt

30-     برای تغییر رنگ اعمال شده بر روی اسلایدها از کدام گزینه استفاده می شود ؟

الف) fonts                    ب) Effect                 √ج) Colors             د) Themes

31-     کدام یک از گزینه های زیر جزء انواع نحوه نمایش اسلایدها نیست ؟

       الف) Slide Show             ب) Slide Sorter             ج) Normal                     √ د) Slide view

32-     کدام نما برای مرتب کردن اسلایدها استفاده می شود ؟

    الف) Slide Show            √ ب) Slide Sorter             ج) Normal                      د) Slide Show

33     برای درج جدول از چه زبانه ای استفاده می کنیم ؟

الف) Design               ب) Home                  √ج) Insert                    د) View

34-     برای رسم یک ستاره از چه دستوری استفاده می کنیم ؟

     الف) Picture                   ب) Chart                 ج) WordArt                  √  د) Shapes

35-     کدام گزینه به جلوه های گذر اسلاید اشاره دارد ؟

√الف) Transition               ب) Show                     ج) Design                  د) Effect

36-  برای درج دکمه های عملیاتی در اسلاید از کدام گزینه استفاده می شود ؟

الف) hide slide      √ب) Action Button       ج) Slide Transition            د) Custom Animation

37-کدام گزینه زیر برای پیشروی خودکار اسلاید  با فواصل زمانی معلوم کاربرد دارد ؟

الف) Rehear Timing         ب) Custom Animation       ج) Slide Transition        √ د) Automatically After

 38-برای نمایش اسلایدها به مخاطب بهترین گزینه کدام است.

الف)Normal                ب)Slide  Sorler      ج)Slide Show*            د)notes Page

39-کدام گزینه برای نمایش اسلایدهای آماده شده را میدهمناسب است.

الف)Slide show                      ب)Slide Transition    ج)Custom animation               د)Cutom Show

40-برای ایجادکلیدهای عملیاتی ازکدام گزینه استفاده میشود.

الف)View Show        ب)Aotion  Buttons*      ج)Custom Show                 د)Animation  Schemes

41-برای مرتب نشان دادن اسلایدها کدام حالت نمایش بهتراست.

الف)Slide Sorter *           ب)Slide Show       ج)Narmal                 د)View Slide

42– ازکدام گزینه می توان اشکال پیش ساخته را در یک اسلاید قرار داد ؟:

الف – سربرگ Insert  ،گروه Illustration  ، دکمه  Shapes      ب – سربرگ Insert ،  گروه  Illustration ، دکمه clip Art

 ج – سربرگ Home   ، گروه   Drawing ، دکمه  shapes        د – گزینه الف و ج

44- برای درج یک تصویر در  اسلاید از چه گزینه ای استفاده می کنیم؟

 الف) گزینه Picture از سر برگ Design        ب  ) گزینه Chart از سر برگ View

ج  ) گزینه Picture از سر برگ Insert            د  ) همه موارد

45- برای اضافه کردن Shape های مختلف به یک اسلاید از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟

 الف) Drawing از سر برگ Insert             ب  ) Drawing از سر برگ View

ج  ) Drawing از سر برگ Home             د   ) Picture از سر برگ  Home

46-  برای ساختن اسلاید جدید از چه گزینه ای استفاده می شود؟

 الف) سر برگ Insert گزینه NewSlide        ب  ) سر برگ View  گزینه Slide    

ج ) سر برگ Home گزینه NewSlide          د  ) همه موارد

47-  برای تغیر اندازه اسلاید از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟

 الف) سر برگ Design گروه Page Setup         ب  ) سر برگ Home گروه Page Setup

ج  ) سر برگ Insert  گروه Size                     د   ) سر برگ Slide Show گروه Page Setup 

48-  برای تغیر جهت نوشته در یک اسلاید از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟

 الف) گزینه Text Direction از سر برگ Home        ب  ) گزینه Align Text از سر برگ Home

ج  ) گزینه Text Direction از سر برگ Insert           د   ) گزینه port vate از سر برگ Home

49- نرم افزار power point 2007  جزء کدام یک از نرم افزارهای زیر می       باشد؟

الف- کاربردی             ب- سیستمی                 ج- متنی                       د- آماری

50- فایلهای ایجاد شده در محیط power point 2007 را چه می نامند؟

الف- presentation            ب- book                 ج- document                 د- chart

51- برای درج پیوند از کدام دستور زبانه ی insert استفاده می شود؟

الف- hyper link                ب- smart art               ج- word art                 د- chart 

52- برای اضافه کردن یادداشت متنی به اسلایدها از کدام گزینه سربرگ insert استفاده می شود؟

الف- header & footer         ب- date & time            ج- picture                د- text  box

53-با استفاده از گزینه from   current   slide  اجرای برنامه نمایشی از کدام اسلاید انجام می شود؟

الف- اسلاید اول              ب- اسلاید جاری              ج- اسلاید آخر          د- اسلاید میانی

54-برنامه power point 2007  پس از نصب در کدام گروه از برنامه ها ی دکمه start قرار می گیرد؟

الف- system  tools          ب- all  programs           ج- accessories           د- enter tainment

55-به هر فایل تولیدی در power point یک ..... گویند که با پسوند ....... ذخیره می شود؟

الف- docx - document        ب- pptx – presentation        ج- pot – slide        د- xls – spread sheet

56-در محیط power point 2007 به جای منو ، مجموع دستورات تحت چه عنوانی قرار گرفته است؟

الف- زبانه             ب- نوار دسترسی سریع                     ج- ریبون                          د- نوار وضعیت

57-جهت تغییر رنگ پس زمینه اسلاید از کدام گزینه سربرگ data استفاده می شود؟

الف- colors             ب- color  fill          ج- font  effect           د- background   style

58-از طریق کدام دستور تعداد تکرار صوت مشخص می شود؟

الف- start              ب- delay           ج- speed                   د- repeat

59 – ازکدام گزینه می توان اشکال پیش ساخته را در یک اسلاید قرار داد ؟:

الف – سربرگ Insert  ،گروه Illustration  ، دکمه  Shapes

 ب – سربرگ Insert ،  گروه  Illustration ، دکمه clip Art

 ج – سربرگ Home   ، گروه   Drawing ، دکمه  shapes            د – گزینه الف و ج

60 – از طریق کدام گزینه  می توان یک کلید عملیاتی ساخت ؟

 الف – سربرگ  Insert  ، گروه Illustration  ، دکمه Shapes   ، گزینه Action Buttons

 ب – سربرگ  Insert   ، گروه Illustration   ، دکمه  smart Art   ، گزینه Action Buttons

ج – سربرگ  Insert    ، گروه  Text   ، دکمه  Word Art             د – هیچکدام

61 – برای اضافه کردن جلوه های متحرک به اسلاید کدام گزینه زیر بکار می رود ؟

الف – سربرگ Slid Show  ، گروه setup   ، دکمه setup slid Show

 ب – سربرگ Animations   ، گروه Animation  ، دکمه  Custom Animation

ج – سربرگ slid Show  ، گروه Start Slid Show  ، دکمه Custom Slid Show         د – گزینه الف و ج

62– برای اضافه کردن یک تصویر به یک اسلاید از کدام سربرگ باید اقدام کرد ؟

الف – سربرگ  Home     ب – سربرگ  Insert     ج – سربرگ View      د – سربرگ  Animations

63- به هر فایل تولیدی درPowerpoint یک........... گویندکه با پسوند............ ذخیره می شود؟

 الف)Doc-document       √ب)Pptx-presentation         ج)pxt-slide             د)xls-spreadsheet

 64- برای درج پیوند از کدام دستورزبانه ی insert استفاده می شود؟

 √الف)Hyper link           ب)smart Art             ج)wordArt                 د)chart

 65- برای درج دکمه عملیاتی از کدام گزینۀزبانۀinsert استفاده می شود؟

 الف)picture                √ب)shapes               ج)smart Art             د)Action

 66- برای اینکه اجرای صوت تا پایان اسلایدها ادامه داشته باشد کدام گزینه را باید انتخاب کرد؟

 الف)Automatically        ب)clicked              √ج)play Across slides          د)play sound

 67- با استفاده از گزینه From current slide اجرای برنامه نمایشی از کدام اسلاید انجام می شود؟

 الف)اسلاید اول                ب)اسلاید میانی            ج)اسلاید آخر                    √د)اسلاید جاری

68– پسوند فایلهای نمایشی ...... می باشد ؟

الف) TPX              ب) PTPX                    ج) PPT                 د) PPTX

69– کدام گزینه زیر معادل Slide show می باشد ؟

الف) F4                 ب) F5                   ج) F6                         د) F7

70– در کدام سربرگ شما می توانید صدا و تصویر را روی اسلاید ها قرار دهید ؟

الف) Insert                  ب) home               ج) Design                     د) Animations

71– برای تغییر الگوی پس زمینه اسلاید ها Background Styles را از کدام سر برگ انتخاب می کنیم ؟

الف) home               ب) Insert                    ج) Design                  د) Slide show

72-  فایلهای ایجاد شده در power point را چه می نامند ؟

الف) document              ب) book              ج) chart            √ د) presentation

73- پسوند فایلهای نمایشی ................... می باشد.

الف) ppt                ب) ptx               √ ج) pptx                 د) ppxt

74- برای تغییر رنگ اعمال شده بر روی اسلایدها از کدام گزینه استفاده می شود ؟

الف) fonts                  ب) Effect              √ج) Colors             د) Themes

75- کدام یک از گزینه های زیر جزء انواع نحوه نمایش اسلایدها نیست ؟

الف) Slide Show         ب) Slide Sorter       ج) Normal           √ د) Slide view

76- کدام نما برای مرتب کردن اسلایدها استفاده می شود ؟

الف) Slide Show         √ ب) Slide Sorter        ج) Normal            د) Slide Show

77-برای درج جدول از چه زبانه ای استفاده می کنیم ؟

الف) Design           ب) Home            √ج) Insert           د) View

78-برای رسم یک ستاره از چه دستوری استفاده می کنیم ؟

الف) Picture            ب) Chart         ج) WordArt            √  د) Shapes

79- کدام گزینه به جلوه های گذر اسلاید اشاره دارد ؟

√الف) Transition        ب) Show            ج) Design          د) Effect

80-  برای درج دکمه های عملیاتی در اسلاید از کدام گزینه استفاده می شود ؟

الف) hide slide      √ب) Action Button       ج) Slide Transition            د) Custom Animation

81- کدام گزینه زیر برای پیشروی خودکار اسلاید  با فواصل زمانی معلوم کاربرد دارد ؟

الف) Rehear Timing    ب) Custom Animation      ج) Slide Transition        √ د) Automatically After

 82-برای نمایش اسلایدها به مخاطب بهترین گزینه کدام است.

الف)Normal            ب)Slide  Sorler          ج)Slide Show*            د)notes Page

83-کدام گزینه برای نمایش اسلایدهای آماده شده را میدهمناسب است.

الف)Slide show       ب)Slide Transition        ج)Custom animation          د)Cutom Show

84-برای ایجادکلیدهای عملیاتی ازکدام گزینه استفاده میشود.

الف)View Show            ب)Aotion  Buttons*   ج)Custom Show        د)Animation  Schemes

85-برای مرتب نشان دادن اسلایدها کدام حالت نمایش بهتراست.

الف)Slide Sorter *             ب)Slide Show       ج)Narmal                د)View Slide


برچسب‌ها: پاورپوینت
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم بهمن 1391ساعت 0:24  توسط رضا  | 

نمونه سوال پاورپوینت

1-برای تنظیم نمایش اتوماتیک اسلایدها بدون استفاده از صفحه کلید و ماوس از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف)Slide Transition                     ب)View Show

ج)Animation Preview                  د)Custom Show

 

2-با استفاده از کدام مورد در قسمت Slide Transition می توان تعیین نمود که جلوه های نمایشی به طور اتوماتیک انجام شوند یا با کلیک ماوس؟

الف)Slide Option                          ب)Slide Setup

ج)Modify Transition                    د)Advance Slide

 

3-با استفاده از کدام مورد در قسمتSlide Transition میتوان سرعت نمایش جلوه های نمایشی را تعیین نمود؟

الف)Slide Option                          ب)Slide Setup

ج)Modify Transition                   د)Advance Slide

 

4- سه صفحه ایجاد کنید

  الف: در صفحه اول درج کنید

عنوان: امتحان    power point  

 
                              

 

    

    در صفحه دوم : 

                        با استفاده از word Art  سوال سوم را تایپ کنید سپس کاری کنید با کلیک روی عدد 3 که در ابتدای سوال تایپ میکنید گزینه درست در یک شکل سه بعدی دیگر ظاهر شود.

                             سه سوال بالا را تایپ کنید

         درصفحه سوم :

                           سوال دوم را تایپ نمایید و آنرا به رنگ قرمز دراورید و سپس shadow کنید.

        درصفحه چهارم :

                             کلمه The End را تایپ نمایید.

       

ب: برای تمام صفحات یک Design  دلخواه ایجاد نمايد.

 

ج: برای تمام صفحات یک دگمه جلو و عقب قرار دهید.

 

د: انمیشن دلخواهی برای صفحات خود ایجاد کنید.


برچسب‌ها: پاورپوینت
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم بهمن 1391ساعت 0:22  توسط رضا  | 

نمونه سوال پاورپوینت مهارت ششم

1-از کدام گزینه برای افزودن جدول به اسلاید استفاده می شود؟

الف) گزینه Insert / New Slide                  ب) گزینه Insert / Table    

ج) گزینه Insert /Diagram                              د) جدول را نمی توان به اسلاید اضافه کرد

2-کدام گزینه درقسمت  Slide Layout برای  اضافه کردن فقط  اسلاید عنوان بکار می رود

     الف) Title Slide                           ب) Title And Text     

     ج) Title And Content             د) Title Only

3- با کدام روش می توان ازالگوهای از قبل آماده شده برنامه نمایش ایجاد کرد؟

     الف)Blank Presentation  ب         From Design Template       

     ج)  From Auto Content Wizard     د)  New Presentation

4- برای دسترسی به پنجره Slide Layout از طریق کدام منو عمل می کنیم؟

            الف) Format ب)Insert              ج)Tools      د)Edit

5-اسلایدهای خالی که شامل محل هایی جهت درج متن و تصویر می باشند.............. گویند.

     الف)Slide Layout       ب)Slide Master                 ج)Slide Outline                 د) Blank Slide

6-از کدام گزینه برای درج تصاویر درون کامپیوتر در اسلاید می توان استفاده نمود؟

     الف)Clipart  ب)Insert File           ج) Word Art           د) From File

7- کدام گزینه از روشهای نمایش اسلاید بشمار می آید ؟

            الف)Template ب)Existing       ج)Note Page      د) View

8-در کدام شیوه نمایش اسلاید ها به راحتی قابل حذف و اضافه و انتقال هستند؟

     الف)Slide Show       ب)Slide Sorter           ج)View Slide        د) هیچکدام

9-در کدام قسمت از Slide Master می توان  شکل ظاهری لیستهای نشانه دار اسلایدها از قبیل فونت ، اندازه فونت و.... را تغییر داد؟

     الف) Master Title Style                ب) Master Text Style

     ج) Third Level                               د) Second Level

10-در کدام  قسمت از کادر Custom Animation می توان جهت حرکت موضوع را تعیین کرد

     الف) With Previous         ب) Speed        ج) Start             د) Path

 

11- کدام یک از گزینه های زیر برای اضافه کردن اسلاید جدید به کار می رود؟

الف)Ctrl + N   ب) Ctrl + M          ج) Ctrl + I  د) Alt+s

 

12-در کدام نما نمی توان متن یا تصویر به اسلاید اضافه نمود؟

الف) Note Page   ب)Slide Sorter     ج) Normal      د)Outline

 

13- برای حذف اسلاید انتخاب شده:

     الف) از منوی File گزینه Delete Slide   ب) . از منوی Edit گزینه Delete Slide

   ج) از منوی View گزینه Delete Slide  د)  از منوی Format گزینه Delete Slide

 

14-با فشار کدام کلیدها می توان یک کپی از اسلاید را بعد از همان اسلاید ایجاد کرد .

الف)Ctrl + C     ب) Ctrl + X           ج) Ctrl + V           د) Ctrl + D

 

15- در کادر Slide Transition با انتخاب کدام دکمه  فقط اسلاید جاری  اجرا می شود الف)Apply To Slide ب)Play   ج)Slide Show  د) Automatically After

 

16-در کادرCustom Animation  و در سربرگTiming  ، کدام گزینه زیر زمان تاخیر برای حرکت موضوع را می توان وارد کرد؟

الف) Start        ب)Delay           ج) Speed       د)Repeat

17- تعداد کل اسلایدها در کدام نوار نمایش داده می شود

الف) نوار وضعیت.        ب) نوار عنوان      .ج) نوار منو.           د) نوار ابزار.

18- اساسی ترین بلوک ساختمانی یک فایل ارائه مطلب......... می باشد؟

الف) نوارهای ابزار      ب)جا نگهدار              ج)عناصر گرافیکی        د) اسلایدها

19-بطور پیش فرض نام فایل نمایش در Power Point چیست؟

الف)Book1   ب) Presentation1   ج)Slide1          د) Ppt

20-در کدام یک از نماهای زیر می توان متن ، تصویر و یادداشت به اسلاید اضافه کرد؟

الف) Slide Sorter   ب)Outline       ج) Normal            د)Slide Show

۲۱-برای خاتمه دادن به نمایش اسلاید ها کدام کلید را باید فشرد؟

            الف)E                  ب)Ecs             ج)Home              د)End

===================================================

 

1-نوار ابزار پاورپوینت امکان مشاهده یک نمایش را به چند روش فراهم می کند؟

الف)5                   ب)8                     ج)4                      د)2

2-در کدام نما می توان این اعمال را انجام داد؟(اضافه کردن متن به اسلاید،اضافه کردن یادداشت به اسلاید)

الف)Slide sorter            ب)Normal                    ج)Out line                     د)Slide show

3-جهت انتخاب اسلایدهای هم جوار کلید........را همزمان از صفحه کلید فشارداده و روی آخرین اسلاید کلیک می کنید.

الف)Shift                       ب)Ctrl                          ج)Alt                            د)Tab

4-نواروضعیت که درانتهای صفحه قرار دارد چه اطلاعاتی را نمایش می دهد؟

الف)اسلاید فعال          ب)تعداد کل اسلایدهای قابل نمایش     ج)نوع طرح اسلایدفعال       د)همه موارد

5-اولین اسلاید در هر نمایش چه نامیده می شود؟

الف)Title slide   ب)Plase holder             ج)Task pan                   د)Slide sorter

6-برای ایجاد فایل در پاورپوینت کدام کلیدهای ترکیبی را می فشاریم؟

الف)trl+S                      ب)Ctrl+F                      ج)Ctrl+N                      د)ctrl+O

7-کدام گزینه برای چسباندن اسلاید صحیح می باشد؟

الف)Ctrl+S                   ب) Ctrl+N                    ج)Ctrl+V  د)Ctrl+D

8-این ابزار برای تعیین رنگ خطوط اشکال به کار می رود؟

الف)Line color  ب)Fill color                   ج)Dash style                 د)هیچکدام

9-به منظور سه بعدی کردن اشیاء و اشکال گرافیکی کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟

الف)Shadow slide         ب)3-D style                  ج)Arrow style               د)Insert clip art

10-جهت شماره گذاری اسلایدها چه مراحلی را باید طی کرد؟

الف)View/Header and footer/Slide number                    ب)View/Zoom

ج)View/Slide show                                                       د)هیچکدام

11-به چند روش در پاورپوینت می توان اسلاید ایجاد کرد؟

الف)Blank presentation  ب)Form design tamplate           ج)Bullet     د)الف وب

12-برای حرکت دادن متن صورت یکجا در قسمت Speed/Effectکدام گزینه را انتخاب می کنیم؟

الف)By letter          ب)By word                   ج)All at once                د)همه موارد

13-استفاده از دکمه Insert tableدر نوار استاندارد برای درج..........می باشد.

الف)جدول                                  ب)فیلد                           ج)رکورد                         د)نمودار

14-برای چاپ اسلاید از منوی فایل گزینه.......را انتخاب کرده و در پنجره بازشده برای چاپ همه اسلایدها گزینه........را انتخاب می کنیم؟(از چپ به راست)

الف)Print/Selection                    ب)Print/All                    ج)Print/Current slide                 د)Print/Custom show

15-در عمل انتقال اسلاید از محل اولیه......و در محل مکان نما قرار می گیرد.

الف)Copy                     ب)Cut                          ج)Print                          د) Delet

16-انتخاب کدام گزینه اسلاید را به طور خودکار نمایش می دهند؟

الف)Auto preview         ب)Color schemes         ج)Design template         د)هیچکدام

17-در نوار قالب بندی Formatingفرمانی که جهت کاهش اندازه فونت به کار می رود کدام گزینه می باشد؟

الف)Increase font size    ب)Decerase indent    ج)Increase indent    د)Descrease font size


برچسب‌ها: پاورپوینت
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم بهمن 1391ساعت 0:19  توسط رضا  |